Атрибуты выпускника смайлики картинки

МО вчителів початкових класів


ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ:    "впровадження інноваційних  освітніх  технологій  в початковій школі як засіб формування компетентісного випускника початкової школи "

Керівник    Химич Валентина Анатоліївна 


Голова методичного об'єднання вчителів початкових класів

Класовод 4 класу 

I кваліфікаційна категорія  Свидюк Валентина             Андріївна

Класовод 3 класу 

Вища кваліфікаційна категорія 
Сапуга Олена Василівна 

Класовод 1 класу

I кваліфікаційна

категорія Парокінна Галина Павлівна 

Класовод  2 класу

Вища  кваліфікаційна 

категорія 

План роботи МО вчителів початкових класів


Засідання № 1

Тема: “Обговорення програм, вивчення нормативних  документів, які регламентують роботу початкової школи. 
План роботи методичногооб'єднання на 2018-2019н. р.”
                                    
    Дата проведення: вересень

№п/п
       Зміст роботи
Форма
проведення
    Виконавці
1
Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів за 2017-2018 навчальний рік.
Вибори голови МО.
        Звіт
   Сапуга О.В.
2
Обговорення і затвердження плану роботи методоб'єднання на поточний навчальний рік.
Обговорення
    Члени МО
3
Опрацювання інструктивно - методичних матеріалів:

Круглий стілХимич В.А 


Сапуга О.В. 

4
Аналіз програм, підручників для початкової школи на  2018-2019н.р.  Обговорення змін, що відбулися в програмах початкової школи.
Обговорення
Всі члени МО.
5
Визначення психолого – фізіологічних особливостей учнів шестирічного віку початкової школи. Методичні рекомендації вчителю щодо створення умов для соціально – психологічної адаптації першокласників.
Участь у загальношкільному мітингу присвяченому Міжнародному Дню Миру.
.Участь у конкурсі «Осінні фантазії» (поробки з природнього матеріалу)

Витяганець А.В.
шкільний психолог
  Завдання членам МО:

Опрацювати:
1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах на 2018-2019н.р.
2. Зміст та зміни до  Державного стандарту, нових програм початкової освіти для 2-4 класів
3. Наказ МОН №1009 від 19.08.16р  «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».
4. Наказ  Наказ МОН472/26917 « Вимоги до ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів».
                                  
                       Засідання № 2

 Тема: “ Розвиток соціальної компетентності школярів ”

 Дата проведення: листопад

№п/п
Зміст роботи
Форма
проведення
   Виконавці
1
Використання технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі НУШ.
        Доповідь
     Сапуга О.В.
2
Аналіз стану адаптації учнів  5 – х класів. Проблема наступності між початковими і п’ятими класами.
      Банк ідей
Химич В.А
3
Обговорення і затвердження плану проведення тижня початкової школи.
   Обговорення
Члени МО
4
Організація взаємного відвідування уроків вчителями з метою обміну досвідом роботи.
   Круглий стіл
Члени МО
5
Підготовка до конкурсу знавців рідної мови ім.. П.Яцика та участі у шкільному та районному конкурсах
Підготовка та проведення виховного заходу до 100-річчя В.О.Сухомлинського Театралізоване дійство «Дорогою добра»

         Члени МО

Завдання членам МО:
1.     Контроль за дотриманням вимог, щодо оформлення письмових робіт з   української мови.
2.     Контроль за веденням щоденників та зошитів учнями.
3.     Виготовлення та використання на уроках роздаткового, дидактичного матеріалу для творчого мислення учнів з метою розвитку креативності в процесі навчання.
4.     Організація роботи з батьками.

                  Засідання № 3
         
 Тема: “ Розвиток соціальної компетентності  молодших школярів на уроках методом ігрової діяльності ”
                                                                           
 Дата проведення: січень

№п/п
                                       Зміст роботи
Форма
проведення
   Виконавці
1
Формування життєвих компетентностей у молодших школярів.
Доповідь
Химич В.А
2
Особливості навчання  учнів 4 класу у
2018-2019н.р.
Обговорення
3
Словесне оцінювання у початковій школі. Прийоми оцінювання 1-2 класів.

   Парокінна Г.П.
4
Аналіз семестрових контрольних робіт учнів 2-4 класів з основних дисциплін
Обговорення

члени МО
5
Аналіз ведення ділової документації вчителями-класоводами
Організація взаємного відвідування уроків вчителями з метою обміну досвідом роботи

     Химич В.А

Завдання членам МО:
1. Контроль за дотриманням вимог, щодо оформленням письмових робіт з  математики.
2. У навчанні вчителям особливу увагу приділяти розвитку зв’язного мовлення в учнів.
3. Ретельно відпрацьовувати зміст навчального матеріалу, проводити повторення, систематизацію та закріплення вивченого.
4. Систематично працювати над вдосконаленням методичної роботи з питань підвищення професійної майстерності
                               
                              Засідання № 4

Тема:  Урок – основна організаційна форма реалізації принципів навчання.
                                   
 Дата проведення: квітень

Зміст роботи
Відповідальний
1.      
Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення. Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя.
Парокінна Г.П
2.      
Значення рухової активності учнів для зміцнення здоров’я, підвищення їх розумової та фізичної працездатності.
              Свидюк В.А
3.      
Організація взаємного відвідування уроків вчителями з метою обміну досвідом роботи
Всі члени МО.
4.      
Опрацювання документів про проведення державної підсумкової атестації та оцінювання навчальних досягнень учнів.
Химич В.А . 
5.      
Підготовка та проведення свята Прощання з
Букварем 
Сапуга О.В.
6.      
Творчий звіт вчителів, що атестуються.
ХимичВ.А. 

Завдання членам МО:
   1.  Вчителям 4 класів ретельно опрацювати Положення про державну підсумкову    атестацію учнів у системі     загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008  № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842, зі змінами, що затверджені наказом МОН від 23.11.2010 ).
2. Скласти графіки проведення річних контрольних робіт для перевірки   якості засвоєння програм.
3. Організувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми і такими, що мають суттєві прогалини у знаннях.


                          Засідання № 5

Тема:  Підсумки навчального року.
                                   
 Дата проведення: травень

Зміст роботи
Відповідальний
1.      
Колективний аналіз, відбір та практичне оцінювання сучасних освітніх технологій, методик, які сприяють розвитку особистості.
члени МО 
2.      
Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за рік у контексті їх особистісного росту. Обговорення наслідків проведення підсумкових контрольних робіт та державної атестації.
           Парокінна Г.П.
             Свидюк В.А.
               Химич В.А
3.      
Організація роботи з невстигаючими учнями.
Члени МО 
4.      
Організація літнього відпочинку учнів. Робота пришкільного оздоровчого табору  відпочинку.

Сергієнко Т.С
5.      
Анкетування «Робота МО за навчальний рік». Складання звіту «Робота МО за навчальний рік». Складання проекту плану роботи МО на наступний рік.
           Химич В.А

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ УРОКІВ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ІI СЕМЕСТРІ
Клас
Дата
Урок
Тема  
Примітка
1
1клас

урок
Закріплення звукового значення букви ї

2
2 клас
27.03
Урок -відкриття
«Робіть так, щоб людям які оточують вас було  добре»

3
3 клас

Урок


4
4 клас
07.02
урок
Математична  
подорож материками .


Дорогою добра 

захід  з нагоди 100-річчя 

з дня народження 

В.О.Сухомлинського 

 

                         Картинки по запросу методичне об'єднання вчителів початкових класів 2018-2019

             

                   Кольоровий   тиждень  

 


Міжнародний день рідної мови

 21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови. Свято було започатковано у листопаді 1999 року на тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі.  Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції й досвід попередніх поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. Мова — це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат кількатисячолітньої еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. За оцінкою фахівців, із 6000 мов, які нині існують, половина з них знаходиться під загрозою зникнення у найближче десятиріччя. Тому ЮНЕСКО своїм Рішенням прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи.


 Бережімо, люди, рідну мову,
З нею ми — народ на цій землі.
То ж шануймо мову світанкову,

Піднімаймо в небо на крилі —
Хай вона, над цілим світом лине,
Піснею чарівною звучить,
Хай ніколи серце не покине,
А навіки лишиться там жить.
( Надія Красоткіна )

Учні початкової школи теж приєднались до святкування.В цей день діти прийшли у вишиванках.Протягом  дня діти співали українські пісні , а  потім  була проведена  інтелектуальна гра "Мово українська,гордосте моя ", де  учні розгадували загадки, ребуси, складали слова,а також читали вірші про мову . По закінченню свята кожен клас був нагороджений подякою,а найактивніших учнів - грамотою "Знавці української мови ".

Немає коментарів:

Дописати коментар